Прийом дітей в інклюзивну групу дошкільного закладу

Дітям з особливими освітніми потребами дошкільного віку гарантоване законом право здобувати освіту в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів за місцем проживання.

Як комплектують інклюзивні групи та які документи подають батьки?

Для України інклюзивна освіта— досі педагогічна інновація. Донеї здебільшого не готові ані адміністрація дошкільного закладу, ані педагоги.

До того ж у дошкільному закладі необхідно:

 • створювати середовище, адаптоване до потреб дітей зособливими освітніми потребами
 • добирати спеціально фахівців,зокремаасистента вихователя
 • розроблювати індивідуальні програми розвитку
 • проводити заходи, що виключають стихійну інтеграцію «особливих» дітей.
Комплектування інклюзивних груп

Інклюзивні групи в дошкільних закладах комплектують за Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Кількість дітей з ООП в інклюзивній групі залежить від складності порушення у дитини та обсягу необхідної підтримки й допомоги від дорослого. Тобто в інклюзивній групі може бути лише одна дитина, якщо їй потрібен постійний супровід.

Діти з ООП можуть перебувати в інклюзивній групі ДНЗ до семи-восьми років, якщо:
 • є відповідний висновок психолого-медико-педагогічної консультації(він рекомендаційний!)
 • на це вказують рівень і ступінь порушення.

Документи для зарахування дитини до інклюзивної групи

Приймає дітей до інклюзивних груп директор дошкільного закладу.

Батьки дитини з особливими освітніми потребами мають подати такі документи:

основнідодатково
 • заява прийняти їхню дитину до дошкільного закладу
 • копія медичного висновку про дитину-людини з інвалідністю віком до 18років, наданого лікарсько-консультативною комісією, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу
 • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад
 • висновок ПМПК
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю
 • свідоцтво про народження дитини
 • направлення місцевого органу управління освітою

Дітей до ДНЗ приймають будь-коли протягом календарного року.

Медичний висновок

Медичний висновок про дитину-людини з інвалідністю віком до 18 років (ф.080/о)оформлює лікарсько-консультативна комісія дитячого лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання.

Цей документ надають після огляду дитини за наявності виписки з медичної карти стаціонарного хворого (ф. 027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф.028/о).

Висновок ПМПК

Висновок необхідний, щоб педагоги мали змогу:

 • створити сприятливе розвивальне середовище
 • врахувати:

–особливості психічного розвитку
–можливості
–потреби
–навички
–практичний ісоціальний досвід дитини
–особливості засвоєння знань.

Рекомендації ПМПК надважливі при розробленні індивідуальної програми розвитку.

Під час індивідуального супроводу
 • працівники ведуть щоденник спостережень, формують портфоліо дитини тощо
Направлення місцевого органу управління освітою

Поки що потрібний документ. Адже батькам (особам, які їх замінюють) можуть відмовити у зарахуванні їхньої дитини з особливими освітніми потребами до дошкільного закладу.

Зауважте!

Дитина з особливими освітніми потребами має право відвідувати ДНЗ за місцем свого проживання без будь-яких дозволів і направлень.

Протипоказання для прийому дитини до інклюзивної групи:

 • ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні зперебуванням дитини в організованому колективі
 • усі захворювання в періоді розпалу
 • хронічні захворювання в стадії загострення
 • захворювання, що потребують стаціонарного лікування
 • гострі інфекційні захворювання (до закінчення строку карантину).

Інклюзивна освіта в дошкільному закладі

Інклюзивна освіта– це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та категорій. «Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі».

Співпраця з батьками

Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше педагогів з повагою ставляться до навчально - виховного процесу, який відбувається вдома, і будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин. Оскільки до дошкільних і загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна співпраця з їхніми сім’ями має ще більше значення.

У процесі навчання таких дітей дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в тісному контакті з вихователями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації навчально - виховного середовища тощо.

Принципи педагогічної діяльності орієнтованої на інтереси сім’ї:

Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як педагоги можуть весь час змінюватися.

Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями.

Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей.

Запровадження в дошкільному закладі політики та системи послуг, які забезпечують сім’ям необхідну емоційну підтримку.

Розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм.

Заохочення і створення умов для взаємної підтримки батьків.

Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та виховання дітей, що застосовуються батьками.

Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.

Створення позитивної атмосфери в дитячому середовищі

У групах, які відвідують діти з різними рівнями розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один одного у застосуванні найефективніших стратегій навчання і виховання. Якщо у дошкільному закладі створено доброзичливу, невимушену атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, і дитини) та підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність навчання і виховання.

Дошкільний заклад, група мають стати рідними для дітей та їхніх родин. Батьки почуватимуться спокійніше, якщо будуть також залучені до навчально-виховного процесу. Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує дітей, виробляє емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.

Подбаємо про безпеку наших малюків сьогодні!

Увага! Батьківські збори!

/Files/images/Збори.jpg

МЕРЕЖА ГУРТКІВ

/Files/images/1111111.png

Переглянути мережу гуртків

Кiлькiсть переглядiв: 1070