/Files/images/Рисунок_(29).jpg/Files/images/Рисунок_(30).jpg/Files/images/Рисунок_(31).jpg

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 2022-2023 Н.Р.

Перелік нормативних документів,
які є підставою для нарахування заробітної плати, обліку товарно-матеріальних цінностей, харчування дітей та надання нежитлових приміщень в оренду в бюджетних установах в 2015 році

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про загальну середню освіту».

3. Закон України «Про дошкільну освіту».

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

5. Закон України «Про Державний бюджет України».

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

7. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації».

8. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-У

9. Закон України «Про молоко та молочні продукти».

10. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ.

11. Закон України ВРУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-УІІІ.

12. Кодекс законів про працю України.

13. Податковий кодекс України.

14. Бюджетний кодекс України.

15. ст. 51 Бюджетного кодексу України «Особливості здійснення окремих видатків бюджету».

1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

16. Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

17. Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

18. Постанова КМУ від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

19. Постанова від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери».

20. Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.

21. Постанова КМУ від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки».

22. Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» зі змінами згідно Постанови КМУ від 25.03.2014 № 88.

23. Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення зарплати працівникам бібліотек» зі змінами згідно Постанови КМУ від 25.03.2014 № 89.

24. Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексацій грошових доходів населення».

25. Постанова КМУ від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плази (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням».

26. Наказ Мінпраці України, МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

27. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 15.04.1993 № 102.

28. Лист заступника міністра України Б.М. Жебровського від 10.12.2012 № 1/9-887.

29. План асигнувань загального фонду бюджету на 2015 рік.

30. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611.

31. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611.

32. Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів Укрцїни від 26.06.2013 №611.

33. Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947.

34. Постанова КМУ від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» зі змінами.

35. Постанова КМУ від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» зі змінами.

36. Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

37. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

38. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження змін до інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

39. Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

40. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» від 21.11.2002 № 667.

41. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2006 № 240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу».

42. Наказ Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 «Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув».

43. Постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 «Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї».

44. Постанова КМУ від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів».

Кiлькiсть переглядiв: 2191